bleijh meubels toelichting

'Man and Mobility. Dat was mijn gekozen afstudeerrichting aan de Design Academy Eindhoven. Intussen ben ik reeds 10 jaar bezig met het ontwerpen van fietsen. E-bikes, E-scooters en andere ongemotoriseerde mobiliteitsobjecten. Uitgangspunt is niet hoe ik de fiets kan verbeteren maar ik ga uit van wat het een fiets idealiter allemaal zou moeten kunnen. '